Складиране на земеделски продукти

Складовата база на Тератонс ООД е разположена в с. Якимово, област Монтана, селскостопански двор Якимово 3. Складът ни се простира на площ от 1500 кв. м.