Заготовка на земеделски продукти

Ние разполагаме с три семечистачни машини, различни видове сита, оборудване за измерване на влага и други показатели. Благодарение на нашият компетентен и опитен персонал и постоянната система за контрол, можем да направим необходимата заготовка.