Белен слънчоглед

Белен слънчоглед - бейкъри и чипс

Бейкъри
 • Произход: България     
 • Чистота: 99.95% минимум
 • Начупени ядки (lпо-млако от ½ ядка) 10% максимум
 • Повреди от насекоми: 4.0% максимум
 • Влага: 10% максимум
 • Микробиологични показатели: стойностите отговарят на изискванията за продажба в Европейския съюз
Чипс
 • Произход: България     
 • Чистота: 99.95% минимум
 • Повреди от насекоми: 4.0% максимум
 • Влага: 10% максимум
 • Микробиологични показатели: стойностите отговарят на изискванията за продажба в Европейския съюз